Més sobre mi...

Soc PsicòlogaClínica i Antropòloga social i Cultural, amb un enfoc humanista integradori familiar sistèmic. A grans trets, l’enfoc sistèmic em permet analitzar la teva problemàtica o el que et preocupa no tan solstenint en compte la teva persona, si no també el teu entorn més proper, mentre que l’enfoc humanista té a veure amb una determinada manera de fer teràpia orientada a l’autorealització, desenvolupament i creixement personal de l’ésser humà. 

Teràpies

Pel que fa al model integrador i a l’hora de fer teràpia valoro especialment la Psicologia Narrativa, les Psicologies Estratègica i Cognitiva, així com el coaching, tendències que passo a descriure breument.

Psicologia Narrativa

La Psicologia Narrativa manté que com humans, interpretem i donem significat a la realitat que ens envolta en forma d'històries. Aquestes a través de la teràpia es van desxifrant i transformant en d’altres que ens sí ens permeten viure la vida amb més plenitud. L’Escriptura Terapèutica destaca d’entre els mitjans narratius com aquell que permet connectar-nos amb el més íntim de nosaltres de manera senzilla i eficient.

COACHING

El coaching és una disciplina en si mateixa, amb eines però que ens son molt interessants i útils per a millorar el benestari el desenvolupament de la persona en diferents àrees de la seva vida ja sigui a nivell personal o laboral. Mitjançant les mateixes, la persona sent el recolzament professional necessari per a construir una vida més feliç, exitosa o satisfactòria. 

psicologia estratègica

La Psicologia Estratègica és segons Nardone “l’art de resoldre complicats problemes humans mitjançant solucions aparentment senzilles” i ve a dir que el fet que el nostre patiment sigui persistent i complex no té perquè implicar que les solucions que prenguem hagin de ser llargues i complicades. La Psicologia Cognitiva té a veure en canvi, amb els processos mentals implicats en el nostre coneixement per veure de quina manera incideixen en la nostra manera de sentir i actuar.